معرفی چاپ کتاب با جلد گالینگور

2022-08-04

چاپ کتاب با جلد گالینگوربه روشی پیچیده برای ساخت کتاب اشاره دارد.چاپ کتاب با جلد گالینگورکتاب ها عمدتا در جلد کتاب و پشت بلوک کتاب قرار دارند، گوشه کتاب از انواع پردازش شکل ساخته شده است. روش‌ها و فرم‌های پردازش متنوع هستند، مانند پردازش بلوک کتاب دارای پشت گرد (رج یا برآمدگی)، پشت مربع، زاویه مربع و گوشه‌های گرد. پردازش پوشش به کل سطح، سطح، زاویه مربع، فویل مهر زنی، الگوی مهر زنی و غیره تقسیم می شود.
Hardcover book printing
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy