آیا از کاغذ لترپرس برای چاپ کتاب استفاده می شود؟

2022-03-28

کاغذ لترپرس اصلی ترین کاغذی است که در چاپ کتاب ها و مجلات چاپ لترپرس استفاده می شود. برای متن اصلی مانند آثار مهم، کتاب های علمی و فناوری، مجلات دانشگاهی و کتاب های درسی برای دانشکده ها و مدارس متوسطه فنی مناسب است. کاغذ لترپرس را می توان با توجه به نسبت مواد کاغذ به چهار گرید شماره 1، شماره 2، شماره 3 و شماره 4 تقسیم کرد. تعداد کاغذ نشان دهنده کیفیت کاغذ است. هر چه عدد بزرگتر باشد، کاغذ بدتر است.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy