ویژگی های چاپ جلد گالینگور

2021-11-22

چاپ گالینگوراشاره به روش نفیس تولید کتاب دارد. کتاب های چاپی گالینگور عمدتاً پس از انجام فرآیندهای مختلف مدل سازی روی جلد، ستون فقرات بلوک کتاب و گوشه های کتاب ساخته می شوند. روش ها و اشکال مختلف پردازش وجود دارد. به عنوان مثال، پردازش بلوک کتاب شامل پشت گرد (خطادار یا بدون رج)، پشت مربع، گوشه های مربع و گوشه های گرد است.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy